Zodpovedné
hranie
Napriek tomu, že sme pri prevádzkovaní hazardných hier konkurentmi, rozhodli sme sa spojiť sily do unikátneho projektu. Dobrovoľne, nad rámec zákona, sme sa dohodli dodržiavať pravidlá a realizovať aktivity, ktoré prispejú k bezpečnejšiemu hernému prostrediu na Slovensku.

Aby hranie hazardných hier zostalo zábavou a nestalo sa problémom.
Viac o projekte
Inštitút
pre zodpovedné hranie
Je dobrovoľná platforma subjektov, ktorej účelom fungovania je snaha o jednotný, koncepčný a moderný rozvoj regulácie trhu na Slovensku, ako aj prevencia a znižovanie rizík spojených s hraním. Viac informácií
Týždeň
zodpovedného
hrania
Osveta, tipy a rady ako hrať zodpovedne, ale aj prevencia. To všetko pokrývajú aktivity Týždňa zodpovedného hrania, ktorý sa konal už dvakrát. Okrem video spotov, vysielaných v on-line priestore, na sociálnych sieťach aj na televíznych kanáloch, sú dostupné aj články, ktoré sa zaoberajú hraním. Myšlienku Týždňa zodpovedného hrania podporili aj športovci a influenceri v rámci svojich sociálnych sietí. Viac

Projekt
Zodpovedné
hranie

Projekt Zodpovedné hranie chce prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia pre hranie hazardných hier na Slovensku, ako aj trvalo prispievať k osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti. Projekt je unikátny tým, že sa realizuje pod patronátom Inštitútu pre zodpovedné hranie (IZH), ktorý zastrešuje najväčších hráčov na trhu. Preto je ambíciou projektu tiež nastaviť jednotnú mieru ochrany a spoločenskej zodpovednosti pre celý trh s hazardnými hrami.

Viac informácií

Inšpiruj sa, ako hrať zodpovedne