Dáta a prieskumy

Vybrané výsledky kvantitatívneho prieskumu od agentúry FOCUS pre program Zodpovedné hranie (online populácia 18 – 65 rokov, apríl 2022)

Miera hrania aspoň jednej hazardnej hry podľa pohlavia a veku

Ktorú hru zo štyroch skúmaných (číselné lotérie, kurzové stávky, hry v online kasíne, výherné automaty/herne) hrali hráči za ostatný mesiac a rok.

slide 12

Priemerná mesačná výška vkladu do hazardných hier

Priemerná mesačná výška vsadenej sumy do všetkých menovaných hazardných hier za obdobie ostatného roka

slide 14

Priemerná výška vsadenej sumy podľa rizikovosti hráča

Súvislosť medzi priemernou mesačnou výškou vsadenej sumy a rizikom vzniku problémového hráča

slide 15

Názory na hranie hazardných hier

Správanie sa respondentov pri hrách o peniaze

slide 21

Názory na hranie o peniaze podľa rizika vzniku problémového hráčstva

Respondenti, ktorí hrali aspoň jednu z menovaných hazardných hier za ostatný rok

slide 22

Názory na závislosť pri hraní hazardných hier

Miera podporovania závislosti na hraní podľa jednotlivých druhov menovaných hazardných hier

slide 26