Zodpovedné hranie

Stávkovanie a hranie hazardných hier je na Slovensku pre osoby staršie ako 18 rokov legitímnou zábavou. Aby nespôsobovalo nežiaduce následky, či už pre hráča, alebo jeho blízkych, je potrebné mať ho pod kontrolou. Spoluprácou v rámci  programu Zodpovedné hranie k tomu chcú prispieť aj prevádzkovatelia hazardných hier, s cieľom zvyšovať osvetu v oblasti zodpovedného prístupu a udržať tak na Slovensku bezpečné prostredie pre hranie hazardných hier.

Zodpovedné hranie je celoslovenský projekt zahŕňajúci širokú škálu aktivít zameraných na:

  • Zvýšenie informovanosti o zásadách zodpovedného hrania
  • Prevenciu rizikového hrania
  • Zmapovanie situácie v sektore prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu

Jeho súčasťou je aj Týždeň zodpovedného hrania (2. – 8. mája 2022)

Čo je Týždeň zodpovedného hrania?

Cieľom Týždňa zodpovedného hrania v roku 2022 je informovať verejnosť o zodpovednom prístupe k stávkovaniu, otvoriť dialóg o hazardných hrách ako o druhu zábavy, podporiť prevenciu a informovanosť a tiež ponúknuť podporu a pomoc rizikovým hráčom. Tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania je iba prvým z mnohých. Akciu sa chystáme v rámci projektu každoročne opakovať.

Pozri spoty kampane

Aktivity v rámci Týždňa zodpovedného hrania

V tomto prvom ročníku realizujeme v spolupráci s médiami informačnú kampaň, v ktorej sa zameriame hlavne na osvetu zodpovedného hrania hazardných hier. V priebehu celého týždňa budeme prezentovať informácie v médiách, online priestore, ako aj na sociálnych sieťach o tom, ako hrať zodpovedne a vyvarovať sa rizík. Do budúcnosti plánujeme škálu aktivít ešte rozšíriť.

Zisti, či ovládaš pravidlá, ako hrať zodpovedne a bezpečne

Otázky a odpovede
O čom je projekt Zodpovedné hranie?

Zodpovedné hranie je komplexným projektom sústrediacim sa na to, aby hazardné hranie bolo pre hráčov bezpečnou zábavou. Hoci pre drvivú väčšinu spoločnosti nepredstavuje hranie hazardných hier akýkoľvek problém, v prípade približne 1 až 3 % populácie môžu existovať nezanedbateľné riziká vedúce k možnému rozvoju rizikového hrania. A práve na túto časť populácie sa chceme v projekte sústrediť.

Prečo projekt Zodpovedné hranie vznikol?

Hoci štátom nastavená regulácia je v mnohých ohľadoch striktná, nie vždy je efektívna. Preto je v špecifických oblastiach oveľa účinnejšie, ak hlavnú iniciatívu prevezmú lídri konkrétneho odvetvia so svojou víziou trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti svojho podnikania. Sebaregulácia môže zohrať kľúčovú úlohu napríklad v oblasti prevencie, znižovania škôd a zodpovedného hrania hazardných hier.