Rizikové hranie blízkej osoby

Čo je to rizikové hranie

Definícia rizikového hrania nie je ľahká, dokonca sa na nej nedokážu úplne zhodnúť ani odborníci. Avšak sme schopní definovať rizikové správanie, ktoré by možný problém mohlo naznačovať alebo sprevádzať. Rizikové hranie je pre nás také, ktoré narúša či poškodzuje hráčov osobný, rodinný či pracovný život a úplne mení spôsob, akým trávi voľný čas.

Dôležitými aspektmi pre ďalší vývoj správania hráča sú nielen biologické faktory, ale aj zázemie, podpora a záchranná sieť, ktorú má hráč k dispozícii. Projekt Zodpovedné hranie spája prevenciu, informovanosť aj dostupnosť odbornej pomoci, rovnako ako vývoj a spresnenie možností detekcie rizikového správania zo strany prevádzkovateľov.

Čo si môžem všimnúť?

Rizikové hranie je ťažko odhaliteľné. U týchto ľudí sa totiž neprejavujú žiadne fyzické zmeny alebo iné príznaky, ktoré by naznačovali, že nejaký problém s hraním skutočne majú. K čomu však dochádza, a čo by si si dlhším pozorovaním mohol všimnúť, sú zmeny správania, emócií, zdravia a najmä finančné starosti.

Správanie

✔ Mení sa jeho/jej stravovacie, spánkové a sexuálne správanie

✔ Požičiava si peniaze

✔ Prestáva sa venovať činnostiam, ktorým sa predtým rád/rada venoval/a

✔ Nechce míňať peniaze na iné veci ako hazard

✔ Zanedbáva seba, prácu či školu alebo rodinné záležitosti

✔ Organizuje stávky vo svojom okolí (napríklad s kolegami na šport)

✔ Často chodí do práce neskoro

✔ Často je nedostupný/á alebo dlho preč a nedokáže to zdôvodniť

✔ Znížila sa jeho/jej miera zodpovednosti

✔ Podvádza alebo dokonca kradne

✔ Zvýšil/a konzumáciu alkoholu či iných návykových látok

✔ Dostáva sa pre hazard do problémov so zákonom

✔ Správa sa konfliktne

Emócie

✔ Odťahuje sa od blízkych – rodiny i priateľov

✔ Zdá sa byť duchom neprítomný/á, má problémy s pozornosťou správanie

✔ Má problémy s úzkosťou či pocitom nepokoja

✔ Často hovorí, že sa nudí

✔ Je náladový/á a trpí výbuchmi hnevu

✔ Je deprivovaný/á alebo má dokonca sklony k samovražde

Peniaze

✔ Často si požičiava

✔ V domácnosti sa začínajú strácať cenné predmety

✔ Vyberá si od zamestnávateľa zálohu na výplatu

✔ Rozpredáva svoje veci

✔ Priberá si ďalšiu prácu, ale do príjmov sa to nepremieta

✔ Zo spoločných účtov miznú peniaze bez vysvetlenia

✔ Vyberá peniaze z rôznych sporiacich účtov a finančných produktov

✔ Striedajú sa obdobia, keď nezriadene utráca s obdobiami, keď nemá takmer nič

Zdravie

✔ Prejavuje sa u neho/nej nadmiera stresu a s tým spojené príznaky

✔ Problémy so spánkom

✔ Bolesť hlavy

✔ Prejedanie alebo, naopak, strata chuti do jedla

✔ Žalúdočné a črevné problémy

Ako mu/jej môžem pomôcť?

Chceš pomôcť niekomu, kto má možno problém s rizikovým hraním, ale nevieš, čo máš robiť a ako sa zachovať? Bohužiaľ, žiadny zaručený spôsob neexistuje. Na každého funguje niečo iné. Napriek tomu, že ide o značne individuálnu záležitosť, pripravili sme niekoľko praktických rád aj kontakty na odbornú pomoc.

Dôležité je pochopiť, čím si prechádza.

Človek, ktorý bojuje s rizikovým hraním, je emocionálne nevyrovnaný. Je pod veľkým tlakom, ktorý si sám na seba vytvoril. Preto je dobré ešte predtým, než sa niekomu pokúsiš pomôcť, najskôr načerpať čo najviac informácií. Aby si čo najlepšie pochopili jeho situáciu a mohol potom lepšie pomôcť.

Ako s niekým hovoriť o jeho hraní.

Nie je jednoduché povedať niekomu blízkemu, že je podľa teba rizikovým hráčom. Lebo ani on sám si možno nepripúšťa, že nejaký problém vôbec má. Prípadne presviedča sám seba, že má hranie pod kontrolou.

Ak sa obávaš o niekoho z tvojho okolia, nižšie uvedené rady ti môžu pomôcť:

  1. Keď s niekým hovoríš o jeho rizikovom hraní, je dôležité mu dať najavo, že máš oňho obavy a že ti na ňom záleží
  2. Pokiaľ sa ti v ňom podarí vyvolať pocit porozumenia, je pravdepodobné, že bude hovoriť otvorene
  3. To vám umožní spoločne vypracovať plán pomoci
  4. Aj keď to môže byť náročné, snažte sa byť pri komunikácii pozitívny a vyhýbaj sa veciam, ktoré by mohli naraziť na kritiku alebo spôsobiť konfrontáciu
  5. Opísaním toho, ako sa cítiš, môžeš zvrátiť hráčov odmietavý prístup a udržíte si otvorenú konverzáciu

Pripravili sme niekoľko príkladov, ktoré ti pomôžu začať rozhovor na túto tému. Ale nezabudni byť sám sebou, aby tvoje oznámenie znelo prirodzene a úprimne.

  • „Všimol som si, že si v poslednom čase veľa hral a začalo mi to robiť starosti.“
  • „Veľmi mi na tebe záleží, preto ti to hovorím. Som nahnevaný, pretože som ťa videl robiť veci, ktoré sú naozaj riskantné.“
  • „Vidím, že v tejto chvíli nie si šťastný, a to ma rozčuľuje. Chcem ti pomôcť.“
  • „Milujem ťa/mám ťa rád a nechcem, aby si si ublížil. Hovor so mnou o tom, čo sa deje.“

Len čo začneš konverzáciu, buď trpezlivý a pozorne počúvaj, čo hovorí, a to bez toho, aby si boli kritický. Snaž sa ho neprerušovať, pretože by mu to mohlo brániť v tom, aby sa zdôveril. Je dôležité byť pokojný a starostlivý, ale dávaj pozor, aby si mu nedovolili ospravedlňovať rizikové hranie.

Kľúčové kroky, ktoré treba podniknúť vo finančnej oblasti

Znie to možno sebecky, ale chráň svoje financie a svoje prístupové heslá pred rizikovým hráčom. V opačnom prípade by sa mohol jeho problém ešte prehĺbiť a váš vzťah narušiť. Ak má niekto z tvojho okolia prehranie finančné problémy, mal by určite využiť všetky sebaobmedzujúce nástroje, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú. Zároveň sa môže spojiť so svojou bankou či finančným poradcom a situáciu aktívne riešiť.

Podporuj len zodpovedné správanie.

Darovanie alebo požičiavanie peňazí rizikovému hráčovi môže jeho problém ešte zhoršiť. Namiesto toho porozmýšľaj o nastavení systému, ktorý by odmeňoval jeho pozitívne správanie. Môžeš napríklad zvážiť, že mu nebudeš požičiavať peniaze, pokiaľ bude pokračovať v hraní. Ak však hranie obmedzí alebo s ním prestane, môžeš ponúknuť pomoc so splácaním dlhov.

Maj na pamäti, že keď hráč zaplatí všetky svoje dlhy, môže to byť doba, keď je náchylný k relapsu.

Niektorí hráči sa môžu napríklad začať sami presviedčať, že len čo všetky dlhy splatia, ako by sa nič nestalo. Ak si nestanovia jasné pravidlá, môžu sa opäť ocitnúť na začiatku svojho problému.

Uisti sa, že dávaš pozor aj na seba.

Ak sa obávaš rizikového hrania u niektorého zo svojich blízkych alebo známych, môžeš sa cítiť nahnevane či zraniteľne. Také emócie nie je ľahké vstrebať, ale sú úplne prirodzené. Akokoľvek sa cítiš, je dôležité neobviňovať seba ani niekoho iného. Hazardné hry, ako ostatné neresti, sú návykové a porucha hazardných hier je uznávaným lekárskym problémom, ktorý sa môže rozvinúť z viacerých dôvodov. Existuje mnoho spôsobov, ako môžeš pomôcť niekomu, kto hrá nezdravo, ale pamätaj, že nie je tvojou úlohou zmeniť jeho správanie. Hráčovi je k dispozícii mnoho podporných služieb, nemusíš to riešiť iba vlastnými silami. Preto je tu pomoc a podpora aj pre teba.

Kontakty na odborníkov