O nás

Kto sme

Inštitút pre zodpovedné hranie je dobrovoľné združenie subjektov, ktorých cieľom je dlhodobo prispievať k spoločenskej zodpovednosti, prevencii a znižovaniu rizík spojených s hraním hazardných hier na Slovensku. Dosahovanie uvedených cieľov je postavené na:

  • POMOCI – vytváraní podmienok pre podporu a pomoc rizikovým skupinám hráčov
  • PREVENCII – posilňovaní starostlivosti o hráčov, informovanosti o rizikách, vzdelávaní hráčov aj zamestnancov prevádzkovateľov
  • SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI – zvyšovaní informovanosti hráčov aj verejnosti, dodržiavaní etických záväzkov a reklamnej etiky prevádzkovateľov, zvýšení osvety o zodpovednom hraní

Memorandum

Zástupcovia vybraných spoločností združených v Inštitúte pre zodpovedné hranie, vedomí si svojich záväzkov a spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľne pristúpili k ďalšej vlastnej regulácii, a to aj nad rámec zákona. Podpisom Memoranda sa zaviazali k dodržiavaniu etických zásad v jednotlivých oblastiach prevádzkovania hazardných hier, k vyššej ochrane svojich zákazníkov, etickému prístupu k zraniteľnej časti populácie v oblasti marketingu a reklamy, ako aj k zvýšeniu informovanosti širokej verejnosti o zásadách a nástrojoch bezpečného hrania.

Členovia