6. apríla 2023

Hazard: zásady bezpečného hrania. Ako sa nestať problémovým hráčom

(PLUSKA) Patríš medzi ľudí, ktorí s obľubou hrajú niektorú z hazardných hier? Hranie je zábava a väčšina ľudí k tomu tak aj pristupuje. Bohužiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí si nedokážu ustrážiť rozumnú hranicu hrania. A hoci ide obvykle o 3 % populácie, predstavuje to problém, či už osobný alebo spoločenský.

Aby si takejto situácii predišiel, dodržuj zásady bezpečného hrania.Ide o súbor jednoduchých, ale účinných pravidiel, ktorých dodržiavanie ti pomôže udržať hranie v medziach zábavy a vyhnúť sa rizikám. Medzi najdôležitejšie patrí zásada, že hranie je zábavná voľnočasová aktivita a nie je alternatívou k zamestnaniu. Ďalej, že na hranie sa majú používať výhradne vlastné peniaze, a to iba tie, ktoré máš vyhradené na zábavu, nie na iné, dôležité položky. Pred hraním sa odporúča stanoviť si finančný limit, koľko si môžeš dovoliť prehrať. Hneď ako ho dosiahneš, hru ukonči.