29. apríla 2022

Stávkové spoločnosti rozbehli projekt ZODPOVEDNÉHO hrania. Plánujú aj presnejšiu detekciu rizikového správania hráčov

Vyššia bezpečnosť prostredia hazardných hier na Slovensku, zodpovedný marketing a reklama, včasná identifikácia rizikového správania hráčov, ale aj spolupráca s odborníkmi pri poskytovaní podpory a pomoci rizikovým hráčom či ich blízkym. To sú hlavné piliere programu Zodpovedné hranie, ktorý dnes spoločne spustili vybrané stávkové spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre zodpovedné hranie.

„Program Zodpovedné hranie je unikátny z viacerých hľadísk. Tým, že sa doň zapojili prakticky všetky veľké stávkové spoločnosti – Fortuna, Niké a Tipsport, hoci sú navzájom konkurentmi, je dôkazom spoločného odhodlania otvoriť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami a proaktívne pristupovať k riešeniu výziev sektora,“ povedal Peter Papanek, riaditeľ Inštitútu pre zodpovedné hranie.

Program Zodpovedné hranie stojí na troch pilieroch: prevencii, teda posilňovaní starostlivosti o hráčov, informovanosti o rizikách, vzdelávaní hráčov aj zamestnancov prevádzkovateľov. Ďalej pomoci rizikovým skupinám hráčov a do tretice spoločenskej zodpovednosti, čiže dodržiavaní etických záväzkov a reklamnej etiky prevádzkovateľov a zvýšení osvety o zodpovednom hraní. Program je plánovaný ako dlhodobý, v ktorom bude priestor na spoluprácu s odborníkmi pri hľadaní riešení, ako mať herné prostredie na Slovensku bezpečné. 

Odhodlanie spoločne a aktívne formovať prostredie hazardných hier na Slovensku vyjadrili prevádzkovatelia aj podpisom memoranda, v ktorom sa spoločne zaviazali k dodržiavaniu etických pravidiel v rôznych oblastiach činností, a to aj nad rámec legislatívnej regulácie. Zastávajú názor, že hoci štátom nastavená regulácia je už teraz v mnohých ohľadoch striktná, nie vždy je aj dostatočne efektívna. Sú preto presvedčení, že bude prospešné, ak hlavnú iniciatívu prevezmú lídri sektora.

Memorandum počíta s podporou osvety zodpovedného hrania, ale aj s realizáciou zodpovedného marketingu a reklamy tak, aby prispeli k ochrane zraniteľných a ohrozených zákazníkov. V pláne je aj vývoj softvéru, pomocou ktorého dokážu včas detegovať zmenu správania konkrétneho hráča. Následne budú mať títo hráči prostredníctvom programu možnosť získať aj odbornú pomoc.

„Softvér identifikovaného hráča upozorní a ponúkne mu pomoc. Či už v podobe výzvy, aby si dal pauzu či nastavil limit, alebo ho môže odkázať na niektoré z poradenských centier, kde získa odbornú pomoc. Napriek nízkemu percentu rizikových hráčov, ktorých je obvykle do 3 % v celej populácii, vnímame túto otázku veľmi vážne. Nie je totiž v nikoho záujme, aby ľudia prešli zo zábavy do ohrozenia,“ zdôraznil Peter Papanek.